Jak víme, proudí k nám nové energie, nové transformační energie, energie, které mění naše myšlení a nutí nás zamyslet se nad naším dosavadním životem. Změna našeho myšlení a smýšlení. Jsme postrkováni k tomu, abychom začali více uvažovat o smyslu našeho bytí zde na Zemi. Jsme voláni zpátky Domů. Měli bychom se více zaměřit sami na sebe. Vyšší moc si přeje, abychom poslouchali své srdce a věnovali pozornost hlavně sami sobě a také, abychom naslouchali našim Duchovním průvodcům, Andělům…

Lidé, ale toto volání a rady neslyší. Neslyší ho ze dvou důvodů. První důvod toho, proč své Duchovní průvodce a Anděly neslyšíme, je takový, že se neustále za něčím ženeme a přes ten shon k nám tato poselství a rady nedoletí. Stres a shon je jako bariéra, která brání průniku informací. Informací mezi Andělskou říší a námi lidmi. Andělé nám láskyplně a trpělivě opakují jedno a to samé a doufají, že je uslyšíme.

Na začátku jsem se zmínil o nových, transformačních energiích, které se v nás snaží „zakořenit“. Bez přijetí těchto energií, není totiž možné v nastartovaném transformačním procesu pokračovat. Někteří z nás se těmto novým energiím nevědomky brání a právě „bránění se“ je ten druhý důvod, proč neslyšíme své Duchovní průvodce a Anděly.

Transformační proces je o přijetí nových energií, o přijetí nového smýšlení. Někteří z nás jsou ale neústupní a nejsou ochotni přijmout fakt, že existuje nějaký jiný svět kromě toho „našeho“ materiálního…A tak přijde tzv. „Léčba šokem“. Taková léčba šokem není vůbec nic příjemného, může přijít ztráta práce, úraz nebo v nejhorším případě i smrt blízkého člověka.

Menší léčbu šokem jsem podstoupil i já. Stalo se to zhruba před měsícem, kdy mi v kartách vyšlo, že jsem na cestě… řekněme k „temné straně“ a hrozí mi psychické problémy. Byl jsem z toho hodně překvapený, mimo jiné i proto, že v předcházejících výkladech jsem byl volán na cestu šamanismu.

Výklad jsem dále konzultoval s mojí Duchovní lektorkou, která mne po hlubším rozboru uklidnila a řekla mi, že se nemám čeho bát, že se jednalo o léčbu šokem. Duchové mě žádali o více pokory a o zařazení rituálů do mého života.

(Publikováno na Astrolife.cz dne: 8.5.2013)

Sdílej