Nejen v tomto období, ale i dávno v minulosti byli lidé na Zemi vystavováni všemožným katastrofám. Jsem si ale jist, že dříve bylo těchto katastrof a tragických událostí mnohem méně, neboť prostě a jednoduše jich nebylo třeba… V dnešním světě se lidská civilizace pořád a neustále za něčím žene. Jsme svědky neustálých tragických událostí, které nám den co den přinášejí média, jako jsou televize, tisk, internet…

Tato média nás neustále obklopují a ať chceme nebo ne, vždy se k nám dostanou nějaké ty špatné zprávy, které bohužel převažují nad těmi radostnými. Otázka ale zní: „Jsme vůbec schopni žít bez výše zmiňovaných médií?“ Odpověď zní: „Ne.“ A další otázky jsou: „Jsme schopni komunikovat s přírodou? Jsme schopni jí naslouchat?“ „Ne.“

Za to všechno může technický pokrok. Žijeme totiž v „přetechnizovaném“ světě. Ano, technika je sice dobrý sluha, ale také zlý pán… Zlý pán proto, protože nám pohlcuje veškerý volný čas. Velkým fenoménem dnešní doby jsou tzv. „sociální sítě,“ v kterých trávíme spousty času… Také já je používám, takže vím, o čem mluvím. Je to dobrý sluha, ale zlý pán.

Právě technický pokrok, neustálý stres, závisti, zloby i programy od rodičů nás zbavily schopnosti vnímat přírodu a co se týče Duchovní cesty a morálních hodnot ani nemluvě. Vezměme si například Mayové – ti komunikovali s přírodou a Duchovními bytostmi. Mayové totiž žili v jiné době než my. Doba nebyla zahlcena „technickými nesmysly“ a komunikace, naslouchání přírodě bylo tehdy samozřejmostí…

Nyní je po nás žádáno, abychom se vrátili k Duchovním a Morálním hodnotám, úctě a pokoře. Lidé, státy, vlády však stále lpí na penězích a základní Morální hodnoty jsou pro neustále pro velké množství lidí centrem posměchu. Proč si myslíte, že se děje, to co se děje?  Proč jsme svědky zemětřesení, hurikánů, tsunami…? A myslím si, že toto je jen začátek…

Publikováno na Astrolife.cz dne: 12.11.2012

Sdílej